Conferenza stampa / Konferencë për shtyp

Missione istituzionale per rafforzare i rapporti bilaterali tra Italia ed Albania nella tutela dei beni culturali

L’evento – organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Tirana, l’Agenzia ICE, Assorestauro e il Salone internazionale del Restauro, insieme al Ministero della Cultura albanese rappresentato dalla Ministra Elva Margariti – prevede una conferenza stampa di presentazione del “Salone del Restauro in Tour a Bari” e della “Restoration Week 2021”.

Lunedì 24 maggio 2021 h 11:00

Intervengono:

 • Elva Margariti, Ministro della Cultura della Repubblica di Albania
 • Fabrizio Bucci, Ambasciatore d’Italia a Tirana
 • Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia
 • Alessandro Bozzetti, Presidente Assorestauro
 • Andrea Moretti, Presidente di Ferrara Fiere
 • Alessandro Ambrosi, Presidente Fiera del Levante
 • Elisa Scelsa, Direttore ufficio ICE Agenzia – Tirana
 • Andrea Griletto, Direttore Assorestauro

Mision institucional për përforcimin e raporteve bilaterale ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë në kuadrin e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore

Ky event – i organizuar nga Ambasada Italiane në Tiranë, Agjencia ICE, Assorestauro dhe Salloni ndërkombëtar i Restaurimit së bashku me Ministrinë e Kulturës së Shqipërisë e përfaqësuar nga Ministrja Elva Margariti, ka në program një konferencë për shtyp për prezantimin e ‘Salloni i Restaurimit në tour’ në Bari dhe ‘Restoration Week 2021’ (Java e Restaurimit 2021).

24 maj në orën 11.00

Ndërhyjnë:

 • Elva Margariti, Ministre e Kulturës së Republikës së Shqipërisë
 • Fabrizio Bucci, Ambasadori italian në Tiranë
 • Michele Emiliano, Presidenti i Rajonit të Puglia-s
 • Alessandro Bozzetti, Presidenti i Assorestauro
 • Andrea Moretti, Presidenti i Ferrara Fiere
 • Alessandro Ambrosi, Presidenti i Fiera del Levante
 • Elisa Scelsa, Drejtoreshë e Zyrës ICE Agjencia – Tirana
 • Andrea Griletto, Drejtor i Assorestauro